Höns

Bränna Gårdens höns består av raserna Lohman och Isbar.