Fårgård - Bränna Gård

Brännagårdens fårgård är ekologisk består av ca 150 tackor av raserna texel, dorset, finull och gotlandsfår.